úvod
farma
prezentace
ochrana krav
zemědělství
mlýn
zásilková služba
catering
naše cíle
kontaktujte nás
odkazy

Chcete zasílat novinky z Kršnova dvora emailem?

Vítejte na stránkách projektu mezinárodní společnosti pro vědomí Kršny-ISKCON Hnutí Hare Kršna v České republice.

S lítostí vám oznamujeme, že  naše restaurace Govinda  byla zaplavena a je těžce poškozena. Její oprava bude vyžadovat mnoho úsilí a finančních prostředků. Budeme vděčni za jakoukoliv vaši finanční podporu.
Příspěvky můžete zasílat na toto konto :
ČS 0211331379/0800
Děkujeme a těšíme se, až vám znovu budeme moci nabídnout nejchutnější vegetariánské jídlo v celé Praze.

Hare Krišna!

Děkujeme Vám všem, kteří jste si zažádali zasílat novinky z Kršnova dvora emailem a vytrvale leč marně na ně čekali. Tímto bychom se chtěli omluvit za zpoždění, které nastalo vlivem špatného odhadu našich redakčních kapacit. Tato služba se začíná rozbíhat až právě nyní. Takže se ještě jednou moc omlouváme a doufáme, že se nám podaří  vše Vám vynahradit.

Hallu Motion
strojku na haluxy
http://hallu-motion.cz

Dne 28. března 2002 se na Kršnově dvoře začala uctívat velká Božstva Šrí Šrí Gaura Nitái. Bylo to na den oslav příchodu Pána Čaitanji Maháprabhua, který se zjevil před 516 lety v Májápuru ve městě Nadii. Jméno Gauránga je jiné jméno Čaitanji Maháprabhua. Pán Nitjánanda je starší bratr Pána Čaitanji, který se zjevil ve vesnici Ékačakra roku 1474.

Čaitanja Maháprabhu započal zpívání Hare Krišna mahá-mantry - Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare - a předpověděl, že Hare Krišna mahámantra se bude zpívat v každém městě a v každé vesnici. Tento samý Čaitanja Maháprabhu je uctíván na farmě Kršnův dvůr.
Pro tato Božstva byl vypracován úplně nový oltář, který je ze dřeva a mramoru. Každý den je na oltáři krásná květinová výzdoba, Božstvům se obětují lahodná jídla a vykonávají se další obřady.
Božstvo jako takové má velký význam. Obyčejný člověk, materialista, nemůže vidět Nejvyšší Osobnost Božství zrakem, jaký má nyní. Proto Nejvyšší Pán bere na sebe podobu Arčá-vigraha neboli Božstva, které je z kovu, hlíny, kamene apod. Pak můžeme zhlížet překrásnou podobu Pána, modlit se k Němu, skládat Mu poklony, sloužit Mu atd. To je opravdová kultura.

Do konce tohoto měsíce bude dokončena druhá etapa výstavby koupelen. Bude v provozu jak koupelna pro muže, tak i pro ženy.

Šrí Šrí Balarám – Den zjevení Pána Balaráma Čtvrtek 22.8.2002
Pán Balarám je bratr Pána Krišny. V Upanišadách stojí: náyam átmá bala-hínena labhyah, což znamená, že nikdo nemůže dosáhnout nejvyšší úrovně seberealizace, aniž by obdržel Balarámovu  přízeň. Slovem bala se neoznačuje fyzická síla. Nikdo se nemůže duchovně zdokonalit fyzickou silou. Člověk musí mít duchovní sílu, kterou vnukne Balaráma neboli Sankaršana. Balaráma neboli Sankaršana je duchvní síla, původní duchovní učitel. Proto je Šrí Nitjánanda Prabhu, jenž je také inkarnací Balarámy, původní duchovní učitel. Duchovní učitel je představitelem Balarámy, Nejvyšší Osobnosti Božství, který dodává duchovní sílu. klikněte zde

Šrí Krišna Janmáštamíden zjevení Pána Šrí Krišny. Sobota 31.8.2002
Všechny srdečně zveme na oslavu narozenin Šrí Krišny – Nejvyšší Osobnosti Božství. Celý den bude na farmě Kršnův dvůr běžet program pro potěšení Šrí Kršny, který bude o půlnoci zakončen vegetariánskou hostinou. Druhý den následují narozeniny zakladatele-áčarji Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny, A.Č. Bhaktivédánty Swámího Prabhupády. Oba tyto svátky jsou pro nás velice důležité, protože Krišna říká v Bhagavad-gítě 9.34: „Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, skládej Mi poklony a uctívej Mě. Plně upoután Mnou ke Mně pak zaručeně dospěješ." Toto jsou velice příznivé dny pro takové činnosti, a díky Šrílovi Prabhupádovi je všichni můžeme vykonávat. Prosím přijměte tuto milost a zpívejte svatá jména Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare, zvláště v tento den.

Rádháštámí – den zjevení Šrímatí Rádhárání. Sobota 14.9.2002
Šrímatí Rádhárání je nejbližší společnice Šrí Krišny. Ve Skanda Puráně se říká, že z mnoha tisíců gópí je 16 tisíc nejdůležitějších. Z těchto 16 000 gópí jich zvláště vyniká 108, z těchto 108 gópí má zvláštní postavení osm gópí, z těchto osmi gópí jsou Rádhárání a Čandrávalí nejvýznačnější a z těchto dvou pastýřek je Rádhárání nejpřednější. Takže z toho můžeme vidět, kdo je Šrímatí Rádhárání.

A aby toho ještě nebylo málo, tak v tento slavnostní den zjevení Šrímatí Rádharání navštíví farmu Kršnův dvůr vzácná návštěva: Jeho Svatost Lokanáth Swámí. Takže jste všichni zváni na přednášky, kírtany a samozřejmě nebude chybět ani vegetariánská hostina se spoustou švestkového čatní, pro potěšení Šrímatí Rádhárání.


Podívejte se na naše doplňky:
http://www.biosady.cz/grey-active-ultra-hodnoceni


International Society for Krishna Consciousness
Zakladatel - áčárja Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédanta Swami Prabhupáda

Hare Kršna, Hare Kršna, Kršna Kršna, Hare Hare; Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare
Copyright © 2001 Kršnův dvůr - ISKCON